Biografie prelegentów

 

prof. dr hab. Rafał Ohme

Ekspert w dziedzinie emocji, infotainer. Światowy pionier w obszarze neuronauki konsumenckiej. Od 20 lat prowadzi badania i konsultacje na temat emocji w komunikacji i zarządzaniu.
Przez lata związany z Instytutem Psychologii PAN oraz Uniwersytetami UMCS i SWPS. Honorowy profesor na uniwersytetach Stellenbosch w Kapsztadzie oraz Renmin w Pekinie. Stypendysta Fulbrighta, laureat nagród Prezydenta i Premiera RP, finalista konkursu EY – Przedsiębiorca Roku 2015.
Założyciel dwóch firm: NEUROHM – prowadzi neuro badania emocji dla działów HR, sprzedaży i marketingu; INEMO – szkoli w formule infotainment, jak korzystać z neurowiedzy w życiu zawodowym i prywatnym.
Inspiruje menedżerów i liderów biznesu na całym świecie. Występował w 46 krajach na 5 kontynentach. Autor bestsellera popularno-naukowego „Emo Sapiens. Harmonia emocji i rozumu”.

Szymon Hołownia

Polski dziennikarz, publicysta, pisarz, dwukrotny laureat nagrody Grand Press. Na koncie ma również nagrodę „Ślad”, MediaTory, „Wiktora Publiczności”. Pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Newsweeku”, kanale Religia.tv, prowadził autorski program w TVP1, obecnie w stacji TVN współprowadzi z Marcinem Prokopem program „Mam Talent!”, jest też felietonistą „Tygodnika Powszechnego”. Wydał kilkanaście książek o tematyce społecznej i religijnej. Założył i prowadzi Fundację Kasisi i Fundację Dobra Fabryka, finansujących działalność Domu Dziecka w Zambii, hospicjum w Rwandzie, wiejskiego szpitala i ośrodka leczenia głodu w Dem. Rep. Konga, spółdzielni rolniczej w Burkina Faso i szkoły zawodowej w Senegalu. Odznaczony przez Rzecznika Praw Dziecka „Odznaką honorową za zasługi dla ochrony praw dziecka”. Jest Ambasadorem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

dr Ewa Jarczewska-Gerc

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, adiunkt na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Posiada 14 lat doświadczenia zawodowego jako wykładowca, trener i badacz. Prowadzi warsztaty, szkolenia, wykłady oraz indywidualne konsultacje psychologiczne. Specjalizuje się w psychologii motywacji, realizuje zajęcia dydaktyczne w następujących obszarach: motywowanie, efektywne i wytrwałe osiąganie celów; zarządzanie stresem, czasem, nastrojem, energią; trening mentalny (symulacje mentalne, kontrastowanie mentalne, intencje implementacyjne); budowanie dobrostanu i poczucia szczęścia; zdrowy styl życia. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych: Praktyczna psychologia motywacji. Akademia „Biegun” SWPS i Marka Kamińskiego (Trening symulacji mentalnych, Warsztaty wytrwałości i radzenia sobie ze stresem), Psychodietetyka (Trening mentalny w procesie zmiany nawyków żywieniowych) i Job-coaching (Podstawy psychologii rozwojowej i motywacji). W latach 2002-2003 stypendystka w Indiana University of Pennsylvania w Stanach Zjednoczonych.
Autorka książki: „Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Symulacje mentalne”.
Zrealizowała ponad 3000 godzin szkoleniowych dla biznesu i instytucji publicznych. Ostatnio prowadziła warsztaty między innymi dla: Unilever Polska, Banku Millennium, CIFAL, Krajowej Izby Radców Prawnych, Powiatu Pułtuskiego, P&G, PGNiG, Google, Aon. Kieruje działem usług konsultingowych i badawczych w SWPS Consulting.

dr Maciej Dębski

Wykładowca akademicki Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego, socjolog problemów społecznych, edukator społeczny, ekspert w realizacji badań naukowych, ekspert Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Cyfryzacji, Rzecznika Praw Obywatelskich, Fundator i Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych (bezdomność, przemoc w rodzinie, uzależnienia od substancji psychoaktywnych, uzależnienia behawioralne), autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych w zakresie problemów społecznych, w szczególności uzależnień behawioralnych oraz cybeprzemocy. Wdrożył innowacyjny eksperyment POZ@ SIECIĄ polegający na odcięciu na trzy doby ponad sto młodych osób od wszelkich mediów cyfrowych, inicjator ogólnopolskich badań naukowych „pt. Młodzi Cyfrowi – Cyfrowi Rodzice”, autor i pomysłodawca zestawu edukacyjnego dla dzieci FONOLANDIA.

Danuta Skrzypek

Edukator, menadżer oświaty, wieloletni Dyrektor szkoły, specjalista organizacji procesu kształcenia i zarządzania jakością pracy szkoły, zdobywczyni licencji na prowadzenie grantów kuratoryjnych w zakresie: dokumentacji pracy szkoły, bezpieczeństwa Uczniów, planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego w świetle nowej podstawy programowej, Nauczyciel biologii i chemii w szkołach różnych typów. Laureatka licznych nagród kuratoryjnych i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty odznaczona medalem KEN.

Teresa Tymrakiewicz

Wykładowca i trener, a także filozof, certyfikowany coach, menadżer oświaty, nauczyciel dyplomowany, wieloletni nauczyciel akademicki, edukator MEN, specjalista w zakresie kształcenia kompetencji psychospołecznych i zarządzania zasobami ludzkimi. Ponad 30 lat szkoli nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych. Były nauczyciel, w-ce dyrektor szkoły, wizytator, doradca ds. wychowania. Autor i realizator licznych programów szkoleń z zakresu psychosocjologii i efektywnego nauczania. Autor i współautor publikacji z zakresu wychowania i dydaktyki. Uczestnik wielu ogólnopolskich programów edukacyjnych. Laureatka nagród: branżowych (ministra i kuratora oświaty) i samorządowych; za szczególne zasługi dla oświaty, odznaczona medalem KEN.

Urszula Kornas-Krzyżykowska

Nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem zawodowym, matematyk, edukator, tutor I stopnia, egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, członek Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki.
Od kilkunastu lat pracuje jako nauczyciel konsultant ds. nauczania kreatywnego oraz edukacji matematycznej, koordynator programu Zdolni z Pomorza oraz inicjatywy 2015 Rok Matematyki na Pomorzu. Współpracuje ze szkołami wyższymi prowadząc zajęcia z matematyki, metodyki przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, pomiaru dydaktycznego.
Dwukrotnie uzyskała nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego oraz nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty za osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie w pracy na rzecz środowiska oświatowego. Nagrodzona w 2017 roku Medalem Komisji Edukacji Narodowej za zasługi dla oświaty.

Marzena Jasińska

Trener z rekomendacją trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyplomowany coach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, doradca zawodowy.
Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie oraz Sopockim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
Specjalista z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji, negocjacji, mediacji szkolnych, procesów grupowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania zespołem, neurodydaktyki oraz uczenia się uczniów. Prowadzi całościowy proces wspomagania szkół i placówek od diagnozy potrzeb do ewaluacji działań. Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Wielokrotnie pełniła funkcję eksperta w ramach projektów i programów ogólnopolskich np. System Doskonalenia Nauczycieli oparty na Ogólnodostępnym Kompleksowym Wspomaganiu Szkół, Wspieranie Tworzenia Szkół Ćwiczeń. Autorka artykułów i publikacji nt. kompleksowego wspierania szkół, realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, rozwoju dziecka, efektywnych metod nauczania i uczenia się.

Ilona Helik

Menadżer oświaty, nauczyciel dyplomowany z 30-letnim stażem pracy w edukacji, wieloletni dyrektor zespołów szkół publicznych i niepublicznych, były pracownik Kuratorium Oświaty wydziału Nadzoru Edukacji. Edukator specjalista ds. zarządzania szkołą i przedszkolem, indywidualizacji nauczania, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach edukacyjnych oraz w szkoleniach rad pedagogicznych. Członek zespołu projektowego indywidualni.pl w zakresie integracji i wykorzystania w nauczaniu treści zawartych module indywidualni.pl w systemie Synergia.

Janusz Brzozowski

Trener posiadający zaplecze naukowe i wiedzę praktyczną, doświadczony menadżer, wieloletni wicedyrektor, następnie dyrektor szkoły. Magister matematyki, studia ukończył na Uniwersytecie Łódzkim, ze specjalnością metody numeryczne i programowanie. Egzaminator maturalny OKE. Studia Podyplomowe Ochrony Danych Osobowych na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Inspektor ochrony danych w placówkach oświatowych. Umiejętności trenerskie nabył pod nadzorem merytorycznym i dydaktycznym Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Swoją działalność szkoleniową koncentruje m. in. w obszarach ochrony danych osobowych, prawa oświatowego, odpowiedzialności prawnej nauczyciela, programowania i stosowania nowoczesnych technologii w edukacji oraz dokonywania diagnozy edukacyjnej i jej wykorzystania w planowaniu procesu dydaktycznego. Specjalista ds. organizacji szkoleń w projektach EFS.

Małgorzata Grzywacz

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych. Dyrektor Centrum Kształcenia Nauczycieli Librus. Współautorka projektu indywidualni.pl promującego nowoczesne nauczanie i efektywną naukę. Odpowiada również za wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju rozwiązań Librus. Autorka licznych publikacji nt. twórczości w Internecie. Propagatorka umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii w życiu szkoły. Prelegentka konferencji naukowych. Pomysłodawczyni założenia ogólnodostępnego portalu prawa oświatowego – Doradca Dyrektora.

Wioletta Szymańska

Menadżer projektów związany z rynkiem edukacyjnym od ponad dziesięciu lat. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Humboldt Universität zu Berlin i Szkoły Głównej Handlowej. Przez wiele lat pracowała w branży wydawniczej, gdzie odpowiadała za rozwój oferty podręcznikowej do nauki języków obcych. Specjalizowała się w przedsięwzięciach promujących nauczanie i naukę języków obcych. Prowadziła szkolenia dla Nauczycieli. W 2014 roku dołączyła do firmy Librus, gdzie zajmuje się projektami edukacyjnymi.

Jakub Rzadkiewicz

Z wykształcenia psycholog-trener; absolwent studiów MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, organizując eventy i szkolenia dla największych polskich firm. Od 2010 r. wspomaga edukację w zakresie nowoczesnych rozwiązań IT oraz niwelowania barier komunikacyjnych i technologicznych pomiędzy nauczycielami a uczniami. Prelegent na wielu konferencjach i autor publikacji w prasie branżowej. W życiu i w pracy bardzo ceni sobie kontakt z ludźmi, od których może czerpać wiedzę i energię. Prywatnie kibic sportowy i miłośnik nowoczesnych technologii.

Piotr Warunek

Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Pierwsze kroki trenerskie stawiał jako Nauczyciel przedmiotów zawodowych. Od 2003 r. związany z firmą Librus. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego na terenie północno-zachodniej Polski. Specjalista w zakresie innowacyjnych rozwiązań IT w szczególności dzienników elektronicznych i mechanizmów do organizacji pracy szkoły. Przeprowadził kilkaset wdrożeń e-Dziennika. Inicjator wielu rozwiązań wykorzystanych w systemie Librus. Prywatnie w wolnych chwilach lubi fotografować oraz rozwiązywać problemy placówek związane z układaniem planu lekcji.

Maciej Smoczyński

Z wykształcenia socjolog specjalizujący się w mediacjach, negocjacjach oraz rozwiązywaniu konfliktów. W trakcie swojej kariery zawodowej prowadził zarówno szkolenia dla biznesu w zakresie umiejętności miękkich, m.in. na temat efektywności zespołów, zarządzania projektami czy myślenia strategicznego. Realizował rozmaite usługi doradcze i szkoleniowe dla placówek oświatowych w obszarach takich jak ochrona danych osobowych, kontrola zarządcza, przepisy wewnątrzszkolne. Obecnie dokłada wszelkich starań, aby nowoczesne technologie wspierały dyrektorów i nauczycieli w jak najszerszym zakresie. Pracę zawodową łączy na co dzień z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową oraz życiem rodzinnym. W wolnych chwilach najchętniej podróżuje – czymkolwiek i dokądkolwiek.

Aleksander Rydalski

Były dziennikarz samorządowo-gospodarczy, aktywista społeczny i entuzjasta nowinek z branży edukacyjnej. W Librusie wdraża Synergię i inne systemy IT. Entuzjasta projektu indywidualni.pl, który jego zdaniem stanowi przyszłość nowoczesnej i skutecznej szkoły. Już jako uczeń liceum przekonał się, jak istotnym narzędziem w przestrzeni szkolnej jest dziennik elektroniczny. W wolnych chwilach zgłębia zagadnienia z astronomii i obserwuje nocne niebo.

Mateusz Woiński

Doktor nauk prawnych, radca prawny, autor obronionej z wyróżnieniem rozprawy doktorskiej „Prawnokarne aspekty zwalczania rasizmu i ksenofobii a wolność słowa”, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Zastępca Dyrektora Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Komisji ds. Aplikacji Okręgowej Izby Radców Prawnych i wykładowca na tej aplikacji. Absolwent aplikacji prokuratorskiej, pracował jako specjalista w II Zespole Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Specjalizuje się w zagadnieniach zasad odpowiedzialności oraz postępowaniu karnym, zawodowym i dyscyplinarnym.

Sebastian Grochala

Odpowiada za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w największej w Polsce firmie handlingowej, LS Airport Services S.A oraz LS Technics Sp. z o.o. zajmujących się obsługą naziemną oraz techniczną samolotów. Koordynuje, unikatowy w skali kraju, projekt edukacyjny LS Academy, mający na celu przygotowanie przyszłych kadr dla branży lotniczej w Polsce.

Przez 8 lat był rzecznikiem prasowym oraz prowadził zespół odpowiadający za komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi. Odpowiadał m.in. za realizację projektu Akademii Młodego Podróżnika.

Jest praktykiem, który potrafi analizować sytuację organizacji, stworzyć dla niej skuteczną strategię komunikacyjną a następnie kreatywnie ją realizować i rozwijać korzystając z całej palety dostępnych narzędzi komunikacyjnych.

Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z rozmaitymi organizacjami i instytucjami, zarówno samorządowymi, jak i pozarządowymi zarówno z perspektywy członka organizacji pozarządowej oraz przedstawiciela jednostek samorządowych czy państwowych.

Absolwent Studiów “PR i strategiczne komunikowanie w firmach” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Filologii Polskiej na Uniwersytecie Łódzkim.

Artur Krawczyk

Sekretarz Zarządu, Dyrektor ds. Projektów Cyfrowych Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżer projektów międzynarodowych, związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju. Autor i współautor dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym także pierwszej polskiej regionalnej strategii eZdrowia.

Autor i współautor wielu wniosków projektowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Promotor programów upowszechniania kompetencji cyfrowych i wiedzy (Alfabetyzacji cyfrowej) o praktycznych zastosowaniach teleinformatyki dla wzrostu gospodarczego i integracji społecznej. Specjalista w zakresie programowania innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji.
W latach 2012-2013 ekspert Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN), doradca punktu konsultacyjnego Programu Szczegółowego – Konkurencyjność i Innowacje na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacji i Komunikacji (CIP – Competitiveness and Innovation Programme).

Współtwórca koncepcji realizacyjnej oraz koordynator największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+ pn. Polska Cyfrowa Równych Szans nagrodzonego nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU – International Telecommunication Union) oraz wyróżnionego w 2015 roku w konkursie The Best Of Accesibility Project, w ramach plebiscytu projektu Polska Akademia Dostępności.

Współzałożyciel powołanego w lutym 2014 roku Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Od stycznia 2014 roku, członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Leszek Sutuła

Program Manager, Online Safety, Google

Kierownik projektów w Google, powadzi inicjatywy z obszaru bezpieczeństwa w Internecie i edukacji, m.in. polską edycję programu Asy Internetu.

Agata Łuczyńska

Prezeska Fundacji Szkoła z Klasą – Pasjonatka edukacji, socjolożka. Współzałożycielka i Prezeska Fundacji Szkoła z Klasą założonej w 2015 roku. Od 2009 roku zajmuje się doskonaleniem zawodowym nauczycieli, wprowadza do szkół innowacyjne metody nauczania, promuje model otwartej szkoły, która uczy odpowiedzialności, współpracy, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i mądrego korzystania z nowych technologii. Interesuje ją wpływ przestrzeni na uczenie się. Wprowadza do szkół naukę programowania i próbuje zmieniać nastawienie do aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Jest trenerką oraz autorką publikacji dla nauczycieli i dyrektorów szkół, poradników i programów szkoleń. Pełni funkcję konsultantki przy ministerstwach: cyfryzacji, edukacji narodowej i rozwoju. W 2014 roku wpisana na listę New Europe 100, ogłoszoną przez Res Publica, Fundusz Wyszehradzki, Financial Times i Google. W 2017 r. została wpisana przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych na listę 100 osób, które w szczególny przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce. Cały rok jeździ do pracy rowerem, w wolnych chwilach czyta i podróżuje z namiotem.

Artur Rudnicki

Konsultant Microsoft dla Edukacji, Wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych (systemy operacyjne, sieci komputerowe) w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, od 2003 roku zastępca dyrektora. Jest organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji dla dyrektorów szkół i nauczycieli na temat: „Nowoczesne technologie IT cyfrowej szkoły i administracji publicznej”. Od 2005 roku szkolny lider w programie Microsoft dla Edukacji, gdzie szkoła uzyskała tytuł Microsoft Showcase School (szkoła została włączona do grona najbardziej innowacyjnych szkół z całego świata). Zdobył tytuł Microsoft Innovative Expert Educator Fellow oraz Master Trainer.

Pełni rolę egzaminatora egzaminu maturalnego z informatyki oraz egzaminu w zawodzie technik informatyk. Od czterech lat jest powoływany jako przewodniczący zespołu egzaminatorów przez OKE Warszawa do prac komisji, która sprawdza praktyczny egzamin w zawodzie technik informatyk. Jest autorem komentarzy do rozwiązań publikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną
w zawodzie technik informatyk. Posiada tytuł MCP (Microsoft Certified Specialist), MOS (Microsoft Office Specialist) oraz MCE (Microsoft Certified Educator). Pracuje i rozwija serwerowe rozwiązanie dla szkół, tzw. Cloud Collection.

Zainteresowania: mocna muzyka, sport (w szczególności piłka ręczna), nowe technologie.

Agata Kapica

Manager Programu Microsoft dla Edukacji

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz Zarządzania. Do zespołu polskiego oddziału Microsoft dołączyła w 2013 roku. Pełni funkcję Managera Programu Microsoft dla Edukacji, odpowiadając za programy dla nauczycieli oraz szkół, między innymi Microsoft Innovative Educator Expert, Microsoft Showcase School, Szkoła w Chmurze Microsoft.

dr Beata Bryś

Nauczyciel dyplomowany historii i języka polskiego, absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowany trener II stopnia. Pracę doktorską „Życie codzienne w miastach dolnośląskich w latach 1945-1949” obroniła w 2012 r. W kręgu jej zainteresowań badawczych pozostaje dydaktyka historii, edukacja regionalna oraz zagadnienia związane z Dolnym Śląskiem po II wojnie światowej. Od wielu lat współpracuje z wrocławskimi uczelniami przy realizacji praktyk studenckich, prowadzeniu szkoły ćwiczeń i lekcji pokazowych. Wielokrotnie pełniła funkcję opiekuna stażu. Jest specjalistą przedmiotowym wydawnictwa WSiP, ekspertem WCDN, szkoleniowcem Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego. Prowadzi ogólnopolskie konferencje, e-konferencje, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Jest autorką indywidualnych programów nauczania z historii i języka polskiego dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz uczniów romskich, diagnoz wstępnych, ścieżek międzyprzedmiotowych oraz licznych materiałów metodycznych. Opublikowała ok. 30 artykułów m.in. w Dyrektorze Szkoły, Pomagamy uczyć, Małym Europejczyku, Naszym czasie, Obliczach edukacji. Prowadziła innowacyjne zajęcia Nauczanie przez Internet dla uczniów nauczanych indywidualnie i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest laureatką kilkunastu Nagród Dyrektora Szkoły, Prezydenta Miasta, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Ministra Edukacji Narodowej. W 2011 roku została odznaczona Medalem KEN.

Agnieszka Kaczorowska

Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, autorka bajek dla dzieci i poradników dla dorosłych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Psychologii, studiów podyplomowych Uniwersytetu SWPS, Instytutu Coachingu oraz Szkoły Trenerów Fundacji Synapsis.
Opracowuje, szkoli i rozwija autorskie programy z zakresu rozwoju osobistego, wsparcia psychologicznego i profilaktyki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest autorką programu lekcji psychologii dla dzieci i młodzieży oraz programu rozwojowego dla rodziców i wychowawców klas. Specjalizuje się również w poradnictwie i wsparciu psychologicznym. Autorka projektu LekcjePsychologii.pl promującego wagę edukacji psychologicznej dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i wychowawców. Prowadzi zajęcia dla studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie psychoedukacji dzieci i dorosłych.
Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zespołami odpowiedzialnymi za zarządzanie szkoleniami i rozwojem oraz kreującymi procesy zarządzania kapitałem ludzkim w działach HR międzynarodowych i polskich firm.

Tomasz Biernacki

Doświadczony trener (Szkoła Trenerów Biznesu, Akademia im. Leona Koźmińskiego),
nauczyciel historii (Uniwersytet Warszawski), menedżer marketingu (The Polish Open University) z wieloletnią praktyką w branży edukacyjnej, wydawniczej, szkoleniowej i telekomunikacyjnej.
Pomysłodawca i realizator największego polskiego projektu komiksowego www.komiks100na100.pl
Autor programu ORKE z nauczania komiksem w szkołach.
Pomysłodawca prekursorskiego projektu rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) wprowadzonej do podręczników szkolnych.
Trener FRIS z dorobkiem ok. 200-u badań przeprowadzonych z osobami indywidualnymi, grupami i parami.
Autor programu warsztatów z obsługi narzędzi digitalnych. Specjalizacje trenerskie: techniki uczenia, komiks w edukacji, myślenie wizualne, style myślenia, design thinking, e-learning (ppt, podcast, webinar).
Pasjonat nauczania, promotor komiksu, instruktor szermierki systemu F3, miłośnik reklamy.

Magdalena Markiewicz

Właścicielka firmy Sprytne Główki, stawiająca sobie za cel oferować na polskim rynku nowoczesne i praktyczne rozwiązania w obszarze edukacji, które pozwalają lepiej radzić sobie w świecie pełnym zmian.
Przez prawie 17 lat związana z biznesem, gdzie pełniła wysokie stanowiska menedżerskie w bankowości oraz zajmowała się doradztwem strategicznym. Z tego doświadczenia wyniosła wiedzę, że praktyczne umiejętności szybkiego rozwiązywania problemów, łatwego podejmowania decyzji czy analizy sytuacji z wielu perspektyw bardzo ułatwiają życie (nie tylko zawodowe), niezależnie od tego co robimy.
Wprowadziła na polski rynek unikalny program Accelium, który od 25 lat rozwija na całym świecie kluczowe umiejętności u dorosłych i dzieci, korzystając z połączenia nowoczesnej technologii wspartej sztuczną inteligencją oraz metodologii wykorzystującej siłę gier komputerowych.

Krzysztof Kołodziej

Entuzjasta nowych technologii, który uważa, że chcieć to móc. Pasjonat robotyki skutecznie zarażający swoją pasją nie tylko najmłodszych. Umysł ścisły, który nie stroni od fizyki i wie, że edukacja STEM to nie tylko system czy polityka edukacyjna, ale przede wszystkim skuteczny sposób na nauczanie.

Roksana Zdunek

Od ponad 4 lat w branży związanej z edukacją, propagująca metody uczenia się i rozwoju w nowoczesnym wydaniu. Ekspertka i trenerka edukacyjna. Absolwentka Doradztwa i Coachingu. Interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w edukacji i ich wpływem na proces uczenia się. Prowadzi warsztaty, podczas których szkoli kadrę pedagogiczną z zakresu stosowania i wdrażania nowoczesnych technologii, zaangażowania uczniów młodego pokolenia w proces nauki. Trzymająca się powiedzenia Konfucjusza – chińskiego filozofa „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.”

Marlena Plebańska

Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularno-naukowych z zakresu e-edukacji. Od 19 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowcyh. Aktywny trener i wykładowca.

Andrzej Suchocki

Certyfikowany specjalista, pracujący zawodowo od 2007 roku w firmie iSpot jako konsultant techniczny i osoba odpowiedzialna za przeprowadzanie wdrożeń produktów firmy Apple.
Prowadził wielokrotnie szkolenia dotyczące obsługi systemów operacyjnych macOS oraz specjalistycznego oprogramowania do montażu filmowego Final Cut Pro, zarówno dla klientów indywidualnych, firm, jak i instytucji państwowych – m.in. dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie, Sejmu RP, Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Narodowego Banku Polskiego.
Komputerami Apple na poważnie zajmuje się od 2001 roku, jest ich pasjonatem i specjalistą technicznym. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy, jest uzyskanie ponad 30 certyfikatów firmy Apple na przestrzeni 11 lat kariery zawodowej dotyczących znajomości systemów operacyjnych macOS w wersji klienckiej i serwerowej oraz oprogramowania do montażu filmowego Final Cut Pro. Dodatkowo od 2012 roku, wykładowca w Wyższej Szkole Promocji w Warszawie, prowadził zajęcia w kategoriach „Laboratorium macOS”, „Laboratorium montażu filmowego Final Cut Pro”. Podczas mistrzostw UEFA Euro 2012 udzielał się jako wolontariusz techniczny IT Support dla UEFA rozwiązując bieżące problemy z dostępnością połączeń sieciowych i usług telekomunikacyjnych podczas meczów rozgrywanych na stadionie narodowym w Warszawie. W ostatnim czasie przeprowadził wiele projektów wdrożeniowych wraz z konfiguracją urządzeń w środowisku MDM zarówna w sektorze edukacji jak i biznesu.

Łukasz Gierek

Nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu
Microsoft Innovative Educator Expert
Microsoft Innovative Educator Fellow

Nie jest satysfakcjonujące uczenie technologii dla samego jej poznania. Jak ją wykorzystać w życiu, aby ułatwić sobie codzienne obowiązki? Od wielu lat pracuje wspólnie z młodzieżą nad sposobami wykorzystania najnowszych gadżetów. Szybkość zmieniającej się technologii zmusza go do ciągłego wyścigu. Jak zostać w nim zwycięzcą? Cały czas stara się odnaleźć odpowiedź na to pytanie. Z zamiłowania kreator serwisów internetowych i aplikacji bazodanowych. Reklama, grafika, kodowanie. Lubi to! Prywatnie zaangażowany futbolista i niezmordowany kibic. Uwielbia spotykać się z ciekawymi ludźmi. Pomysłodawca platformy eduheroes.org. Uczestnik, prelegent i trener na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach dla nauczycieli #E2 Education Exchange w Toronto (2017), #E2 Education Exchange w Singapurze (2018, Trener), Microsoft A.I. Bootcamp Ateny (2018, Trener).

dr Paweł Barczyński

Fizyk, dydaktyk, nauczyciel i popularyzator nauki. Wieloletni pracownik Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. Współautor wielu projektów edukacyjnych, w tym np. Festiwalu Szkolnych Kół Fizycznych, „Fizyka w Lunaparku”, programu Studiów podyplomowych nauczania fizyki i matematyki oraz kierunku – „Popularyzacja i nauczanie fizyki”.

W zespole Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi – Kierownik Działu Naukowo-Dydaktycznego. Współtworzył koncepcję ekspozycji oraz jej warstwę edukacyjną. Dba o to, aby zwiedzanie Centrum było nie tylko przyjemne, ale mądre i wartościowe.
W wolnych chwilach realizuje marzenia latając szybowcem.

Michał Iwański

Presales Consultant, HP Inc Polska

Od blisko 20 lat związany z branżą IT m.in. jako kierownik działu instalacji i specjalista serwisów drukarek multivendorowych. Od 3 lat związany z firmą HP Ink. na stanowisku Presales Consultant.

Anna Ostafin

Category Manager, HP Inc Polska

Kierownik do spraw produktów biznesowych w HP Inc Polska Sp. z o.o. Związana z firmą HP od 9 lat, z branżą informatyczną od początku kariery zawodowej. Odpowiedzialna za wprowadzanie produktów mobilnych HP na rynek polski oraz kształtowanie polityki cenowej i zarządzanie ich cyklem sprzedaży.

Monika Osóbka

Pracuje w Colonnade Insurance S.A. jako PI/CYBER Practice Leader, Third Party Liability Product Development Leader. Jest aplikantką radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze ubezpieczeń. Specjalizuje się w ryzyku cybernetycznym oraz odpowiedzialności zawodowej. Opracowuje i realizuje strategię wprowadzania i promowania nowych rozwiązań ubezpieczeniowych. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu ubezpieczeń. Zgłębia wiedzę z zakresu prawa nowych technologii.

x

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje zawarte w cookies wykorzystujemy m.in. w celach statystycznych, funkcjonalnych oraz dostosowania strony do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapisanie w pamięci Twojego urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.